Skip to main content

SUBSIDIE PROGRAMMERING POPFESTIVAL

Subsidieronden en -bedrag

Het subsidie is doorlopend aan te vragen. Per jaar is voor deze en de regeling programmering festivals popmuziek gezamenlijk in totaal maximaal 150.000 beschikbaar.

Contacten

Klik HIER voor meer informatie.
Of neem contact op met het team popmuziek via 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur) of via popmuziek@fondspodiumkunsten.nl.

Informatie over de regeling

Voor wie? Een rechtspersoon zonder winstoogmerk (een stichting of vereniging) die vanuit een artistiek-inhoudelijk uitgangspunt een festival organiseert. Nederlandse bands vormen daarbij een substantieel aandeel van de programmering.
Doel: Bijdragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.
Subsidiebedrag: Maximaal 2.750 euro of 1.500 euro. Afhankelijk van de kosten en bezoekers van het festival.