SUBSIDIE PROGRAMMERING INCIDENTEEL POPPODIUM

Subsidieronden en -bedrag

Het subsidie is doorlopend aan te vragen. Voor 2019 is voor deze en de regeling programmering festivals popmuziek gezamenlijk in totaal maximaal 245.000 beschikbaar.

Contacten

Klik HIER voor meer informatie.
Of neem contact op met het team popmuziek via 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur) of via popmuziek@fondspodiumkunsten.nl.

Informatie over de regeling

Voor wie? Een rechtspersoon zonder winstoogmerk (een stichting of vereniging) die artistiek en financieel verantwoordelijk is voor de programmering van een zaal. Gericht op zalen die minimaal zes popconcerten organiseren per jaar.
Doel: Bijdragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.
Subsidiebedrag: Maximaal 1.000 euro per concert. Per kalenderjaar maximaal 2.500 euro.